POTENSİALIN ARTIRILMASI LAYİHƏSİ

Almaniya Beynəlxalq İnkişaf Təşkilatının “BMT-nin 2030 gündəliyinin məqsədlərinə nail olunmasına nəzarət etmək üçün Şərq Tərəfdaşlıq ölkələrinin Ali Audit Qurumlarının potensialının gücləndirilməsi” layihəsi

 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 2019-cu ilin əvvəlindən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) ilə daha sıx əməkdaşlığa başlamışdır.

 

GIZ tərəfindən dəstəklənən qlobal proqramlara Cənub-Cənub əməkdaşlığı da aiddir. 11 iyul 2019-cu il tarixində Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin  dəstəyi ilə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində “BMT-nin 2030 gündəliyinin məqsədlərinə nail olunmasına nəzarət etmək üçün Şərq Tərəfdaşlıq ölkələrinin Ali Audit Qurumlarının potensialının gücləndirilməsi” layihəsinin açılış toplantısı keçirilmişdir. Tbilisi şəhərində keçirilmiş tədbirin sonunda qeyd edilən istiqamətlərdə əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədilə Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan və Ukrayna AAQ-larının nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri birgə Anlaşma Memorandumunu imzalamışlar.

 

Almaniya Beynəlxalq İnkişaf Təşkilatının “BMT-nin 2030 gündəliyinin məqsədlərinə nail olunmasına nəzarət etmək üçün Şərq Tərəfdaşlıq ölkələrinin Ali Audit Qurumlarının potensialının gücləndirilməsi” adlı layihəsi Şərq Tərəfdaşlıq ölkələri arasında qanunvericilik bazası, maliyyə, uyğunluq və səmərəlilik auditi metodologiyaları  sahəsində görüşlərin, seminarların, təlimlərin və Ali Audit Qurumlarının (AAQ) əməkdaşlarının təcrübə mübadilələrinin, habelə paralel səmərəlilik auditlərinin aparılmasını nəzərdə tutur və iki əsas komponentdən ibarətdir – ISSAI-lara uyğun olaraq audit potensiallarının artırılması və ISSAI-ların tətbiqi üçün hüquqi çərçivə.

 

Layihə AAQ-ların potensialının gücləndirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində əsaslı dövlət maliyyə idarəetməsi, şəffaflıq və hesabatlılıq sahələrinə daha çox töhfə vermək sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılması məqsədini daşıyır. Cari ildə layihə ilə nəzərdə tutulmuş silsilə tədbirlər sırasında Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Proqramı”nın icrası üzrə Cənubi Qafqaz regionunda müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan yanaşmaları, nəticələri və çətinlikləri nümayiş etdirmək və paylaşmaq üçün Forum, həmçinin maliyyə auditinə dair təlimlər, eyni zamanda Ukrayna Pespublikasının Kiyev şəhərində səmərəlilik auditinə dair təlim-seminar keçirilmişdir.

 

Ümumiyyətlə layihənin metodologiyası benefisiar ölkələr üçün təlimlərin, seminarların, telekonfransların keçirilməsini, o cümlədən birgə işçi sənədlərin və hesabatların hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bundan əlavə, audit heyətləri üzvlərinin təqdimat və kommunikasiya, nəzərdən keçirmə, peşəkar mühakimə və müzakirələrin aparılması və bu kimi digər  müxtəlif bacarıqlarının gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Paralel səmərərililik auditinə dair fəaliyyətlər isə beynəlxalq audit standartlarına  uyğun şəkildə strateji planlaşdırma, mövzu seçimi, təfsilatlı planlama, keyfiyyətə nəzarət prosesi, həmkarlar tərəfindən nəzərdən keçirilmə, hesabatlılıq, audit olunan qurumlarla kommunikasiya, ictimai sektor və maraqlı tərəflərlə  audit nəticələrinə dair kommunikasiya kimi bütün mərhələləri əhatə etməklə həyata keçiriləcəkdir. Layihə çəırçivəsində yuxarıda qeyd edilən istiqamətlər üzrə Gürcüstan, Ukrayna, ABŞ və Kanadada bir sıra təlimlər və tədbirlər keçirilmişdir.