SATINALMALAR

2016-cı ildə keçirilmiş satınalma proseduralarının nəticələri barədə

MƏLUMAT

 

manatla