BÜDCƏMİZ

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2017-ci ilin I rübü üzrə xərclər smetasının icrası haqqında

MƏLUMAT

manatla

Маddələr Xərc məddələrinin adları Smeta üzrə təsdiq edilib Maliyyələşmə açılıb Xərc Maliyyələşmə üzrə qalıq Smeta üzrə qalıq
211100 Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 1 973 291 490000 424853 65147 1483291
211200 Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı 44 340 12700 7935 4765 31640
211300 Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənişləri 581 915 125000 82833 42168 456915
212100 Dövlət Sosial-Müdafiə fonduna ayırmalar 571 900 138094 113436 24658 433806
212200 İcbari dövlət sığortası 11 145     0 11145
221100 Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 20 000 2000 532 1468 18000
221200 Mətbəə xərcləri 11 500 8400 1778 6622 3100
221310 İdarənin  xərcləri 12 000     0 12000
221320 Cari təmir 13 500     0 13500
221330 Mühafizə xərcləri 65 883 16500 16471 29 49383
222100 Ölkədaxili ezamiyyələr 110 000 30000 28794 1206 80000
222200 Xarici ezamiyyələr 74 500 25000 19998 5002 49500
223100 Yanacaq və sürtkü materiallarinin alınması 63 000 15600 13830 1770 47400
223200 Digər nəqliyyat xidmətləri 29 250 7000 4503 2497 22250
224100 Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 17 900 6400 3587 2813 11500
224200 Qaz haqqının ödənilməsi 5 000 5000 3364 1636 0
224300 Su haqqının ödənilməsi 2 400 780 242 538 1620
224400 İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 6 000 3600 2400 1200 2400
224500 Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 2 400 780 242 538 1620
224600 Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi 10 000 1000 600 400 9000
224700 Kommunal və kommunakasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 2 000     0 2000
224810 Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 18 860 4900 3316 1584 13960
224820 Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 500 130 44 86 370
224910 Poçt xidmətlərinin ödənilməsi 3 200 200 69 131 3000
224920 İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 14 160 3540 3540 0 10620
225200 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatı və xüsusi geyimlərin alınması  500     0 500
225411 İnventarların alınması 13 500     0 13500
225412 Avadanlığın alınması 4 000     0 4000
225413 Digər alışlar və xidmətlər 21 100 5700 1305 4395 15400
273100 Pensiyaya çıxan dövlət qulluqçularına müavinətlər üzrə ödənişlər 47 900 7000 6635 365 40900
274300 İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət 22 000 6800 2781 4019 15200
282100 Sair xərclər 4 500 3000 1750 1250 1500
282300 Bank xərcləri 9 703 2500 1752 748 7203
311220 Maşın və avadanlıqlar 25 000     0 25000
Cəmi 3812847 921624 746591 175033 2891223