BÜDCƏMİZ

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2018-ci il 6 aylıq xərclər smetasının icrası haqqında

MƏLUMAT

manatla  

 

Маddələr Xərc məddələrinin adları   Smeta üzrə təsdiq edilib Maliyyələşmə açılıb Xərc Maliyyələşmə üzrə qalıq Smeta üzrə qalıq
211100 Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 1953280 1090000 875273 214727 1078007
211200 Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı 45840 23600 17878 5722 27962
211300 Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənişləri 580495 320000 290516 29484 289979
212100 Dövlət Sosial-Müdafiə fonduna ayırmalar 567545 315392 260407 54985 307138
212200 İcbari dövlət sığortası 11114 10000 9721 279 1393
221100 Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 20000 8722 1630 7092 18370
221200 Mətbəə xərcləri 21100 9072 8331 741 12769
221310 İdarənin  xərcləri 12000 5250 3879 1371 8121
221320 Cari təmir 13500     0 13500
221330 Mühafizə xərcləri 65883 33000 32942 58 32941
222100 Ölkədaxili ezamiyyələr 80000 48488 15003 33485 64997
222200 Xarici ezamiyyələr 84500 57295 41663 15632 42837
223100 Yanacaq və sürtkü materiallarinin alınması 80255 40199 31136 9063 49119
223200 Digər nəqliyyat xidmətləri 48400 21231 21158 73 27242
224100 Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 23100 11764 4909 6855 18191
224200 Qaz haqqının ödənilməsi 10000 10000 7508 2492 2492
224300 Su haqqının ödənilməsi 2400 1040 840 200 1560
224400 İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 6000 4050 4050 0 1950
224500 Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 2400 1040 840 200 1560
224600 Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi 8500 2091 1260 831 7240
224700 Kommunal və kommunakasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 2000     0 2000
224810 Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 18860 9469 8832 637 10028
224820 Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 500 243 132 111 368
224910 Poçt xidmətlərinin ödənilməsi 3200 1297 201 1096 2999
224920 İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 14160 7080 7080 0 7080
225200 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatı və xüsusi geyimlərin alınması  500     0 500
225411 İnventarların alınması 2000 700 600 100 1400
225412 Avadanlığın alınması 4000 4000   4000 4000
225413 Digər alışlar və xidmətlər 22600 9500 4156 5344 18444
272190 İşsizlərin hazırlığı və ixtisasının artırılması ilə bağlı transfertlər 12 731 6300 5262    
273100 Pensiyaya çıxan dövlət qulluqçularına müavinətlər üzrə ödənişlər 37900 8760 8751 9 29149
274300 İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət 25 000 16900 12498 4402 12502
274830 Digər müavinətlər və transferlər 15 115 15115 15115    
282100 Sair xərclər 13400 5727 2460 3267 10940
282300 Bank xərcləri 9542 4729 3705 1024 5837
311220 Maşın və avadanlıqlar 25 000 10780   10780 25000
314400 Istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər  9 223 4035   4035 9223
Cəmi   3852043 2116869 1697735 419134 2154308