BEYNƏLXALQ TƏDBİRLƏR

Azərbaycan Respublikasının Ali Audit Qurumu olan Hesablama Palatası üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların işində fəal iştirak edir və bu iştirak iki istiqamət üzrə təmin olunur. Belə ki, müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətləri ilə AAQ-ların beynəlxalq və regional təşkilatlarının əsas toplantılarında (konqres və assambleyalar), beynəlxalq konfrans və seminarlarda, İşçi və Xüsusi qrupların illik toplantılarında peşəkar bacarıqlarının mübadiləsi ilə yanaşı  Hesablama Palatası, beynəlxalq təşkilatların bəzi mühüm tədbirlərinə ev sahibliyi də edir.

 

INCOSAI

 

Konqres (INCOSAI-Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Konqresi) INTOSAI-ın bütün üzvlərdən ibarət ali orqanıdır. Konqres üç ildən bir ev sahibliyi edən AAQ-ın rəhbərliyi altında müntəzəm toplantılar keçirir.

Bu toplantılar zamanı  INTOSAI-ın bütün üzvlərinə  təcrübə  mübadiləsi aparmaq, ümumi məsələləri müzakirə etmək imkanı yaradılmaqla yanaşı hökumət hesabatlılığının artırılması istiqamətində qətnamə və tövsiyələr qəbul olunur.

Konqresdə üzv AAQ-larla yanaşı BMT, Dünya Bankı və digər beynəlxalq və peşəkar təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər.

Çin Xalq Respublikasının paytaxtı Pekin şəhərində 2013-cü ilin oktyabr ayında keçirilmiş sonuncu -  XXI Konqres “Milli Audit və Milli İdarəçilik” və “Maliyyə Siyasətinin uzunmüddətli Davamlılığının Qorunmasında AAQ-ların Rolu” mövzularını əhatə etmişdir.

Hesablama Palatasının da təmsil olunduğu XXI INCOSAI-ın sonunda Pekin Bəyannaməsi qəbul edilmişdir.

Növbəti XXII Konqres 2016-cı ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliyində keçiriləcəkdir.

 

EUROSAI Konqresi

 

EUROSAI-ın Nizamnaməsinin 5-ci və 9-cu maddələrinə əsasən rəhbərləri və ya müvafiq səlahiyyətli nümayəndələri ilə təmsil olunmaqla EUROSAI-ın bütün üzvlərindən  ibarət Konqres EUROSAI-ın ali orqanıdır. Konqres hər üç ildən bir keçirilir.

Sonuncu, IX Konqres, 2014-cü il 16-19 iyun tarixlərində Haaqada Niderland Audit Məhkəməsinin təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Əsas mövzusu “Yeniliklər” olan Konqresdə  “Audit metodları və üsullarında yeniliklər”, “Ali Audit Qurumlarının təşkilində Yeniliklər” və “Dövlət Xidmətlərində və Hökumətdə Yeniliklər” alt-mövzuları üzrə müzakirələr aparılmışdır. Tədbirdə Hesablama Palatası sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.

Növbəti, X Konqres, 2017-ci ildə Türkiyədə keçiriləcəkdir.

 

ASOSAI Assambleyası

 

Assambleya ASOSAI-a üzv ölkələrin iştirakı ilə üç ildən bir keçirilir. Assambleya ilə yanaşı Simpoziumlar da təşkil olunur. Sonuncu, 13-cü ASOSAI Assambleyası, 2015-ci il fevral ayında Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində baş tutmuşdur. Assambleyada Hesablama Palatası sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.

Növbəti, 14-cü Assambleya, 2018-ci ildə Vyetnamda keçiriləcəkdir.

 

ECOSAI Assambleyası

 

Assambleya ECO təşkilatına üzv ölkələrin Ali Audit Qurumlarının rəhbərləri və ya səlahiyyətli nümayəndələrindən ibarətdir. Assambleya toplantılarını 3 ildən bir keçirir. İdarə Heyətinin təşəbbüsü və ya üzv qurumların bəzilərinin xahişi ilə fövqəladə iclaslar da çağrıla bilər. Toplantılara İdarə Heyətinin Prezidenti sədrlik edir. Təmsil olunduğu nümayəndələrin sayından asılı olmayaraq hər bir üzv-qurumun yalnız bir səs hüququ var.

ECOSAI-ın bu günə kimi 6 Assambleyası keçirilmişdir. Sonuncu, 6-cı ECOSAI Assambleyası, 2013-cü il dekabr ayında İranda baş tutmuşdur. Hesablama Palatası Assambleyada yüksək səviyyədə təmsil olunmuşdur.

ECOSAI-ın növbəti 7-ci Assambleyası 2016-cı il Türkiyədə keçiriləcəkdir.

 

UN/INTOSAI Seminarları

 

UN/INTOSAI seminarları AAQ-lar üçün potensialın artırılmasını təmin edir( INTOSAI-ın Strateji Planının 2-ci məqsədi). UN/INTOSAI seminarları mövzu üzrə təcrübə və dövlət sektorunda auditin bütün müvafiq sahələrində məlumat mübadiləsi vasitəsi ilə bu sahələr üzrə tədqiqatlara və metodoloqiyanın inkişafına töhvə verirlər.

Həmin seminarlar 1971-ci ildən iki ildən bir BMT ilə birlikdə maliyyələşdirilərək Vyana şəhərində keçirilmiş, və  inkişaf edən və keçid dövrünü yaşayan ölkələrin AAQ-larından olan iştirakçılar üçün təlimlər aparmışlar.

UN/INTOSAI seminarları Baş Katiblik tərəfindən təşkil olunur. Texniki proqram BMT ilə birlikdə Baş Katiblik tərəfindən hazırlanır.

Reqionlararası səviyyədə BMT-nin himayədarlığı ilə hökumət auditi mövzusunda 23 seminar təşkil olunub.

“BMT-nin 2015-ci ildən sonra İnkişaf Gündəliyi: Dayanıqlı inkişaf üzrə AAQ-ların rolu və həyata keçirmə vasitələri” mövzusunda sonuncu 23-cü BMT/INTOSAI Simpoziumu 2015-ci il mart ayında Vyanada keçirilmişdir. Hesablama Palatasının Sədr müavinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Simpoziumda iştirak etmişdir.

 

Tədbirlərə Ev Sahibliyi Edilməsi

 

4-cü EUROSAI-ARABOSAI Birgə Konfransı:

 

Ali Audit Qurumlarının Avropa Təşkilatı (EUROSAI) və Ali Audit Qurumlarının Ərəb Təşkilatının (ARABOSAI) IV Birgə Konfransı 2013-cü il 16-18 aprel tarixlərində Bakıda keçirilmişdir.  “Ali Audit Qurumlarının potensialının gücləndirilməsinin müasir çağırışları” mövzusunda keçirilmiş Konfransda 25 AAQ rəhbər səviyyəsində olmaqda 44 ölkənin AAQ-ı təmsil olunmuşdur.

Konfrans 3 alt-mövzunu əhatə etmişdir:

1-ci alt-mövzu -“Ali Dövlət hakimiyyəti orqanlarının BMT Baş Assambleyasının 2011-ci il 22 dekabr tarixli A/66/209 saylı Qətnaməsinin çağırışlarından irəli gələn vəzifələri”;

2-ci alt-mövzu-Milli İnkişaf məqsədlərinə nail olunmasında Ali Audit Qurumlarının rolu” ;

3-cü alt-mövzu- “Dövlət maliyyə idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsində kənar və daxili dövlət maliyyə nəzarətinin sərhədlərinin və məqsədlərinin dəqiqləşdirilməsinin əhəmiyyəti”.

Hər bir alt-mövzu  EUROSAI və ARABOSAI-ın üzv AAQ-larının nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə sessiyalarda  müzakirə edilmişdir. 

Konfransın sonunda 4-cü EUROSAI-ARABOSAI Birgə Konfransının iştirakçıları tərəfindən Bakı Bəyanatı qəbul edilmiş və növbəti 5-ci Birgə Konfransın Qətərin paytaxtı Doha şəhərində keçirilməsi qərara alınmışdır.

 

 

Gözlənilən tədbirlər:

 

Hesablama Palatası gələcək illərdə öz aktiv fəaliyyətini davam etdirmək məqsədilə üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların İşçi və Xüsusi Qruplarının müxtəlif tədbirlərinə ev sahibliyi etməyi planlaşdırır. Bu baxımdan Palatanın 2016-ci il üçün nəzərdə tutduğu tədbirlər sırasına aşağıdakılar aiddir:

EUROSAI-ın Fəlakətlərə və Qəzalara Ayrılmış Vəsaitlərin Auditi üzrə İşçi Qrupunun 2-ci toplantısı: Avropa Auditorlar Məhkəməsi və Ukrayna Hesablama Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən İşçi Qrupun 1-ci toplantısı 2015-ci il  Lüksemburqda baş tutmuşdur. Bu tədbirdə iştirak edən Hesablama Palatası nümayəndələrinin təklifi ilə növbəti toplantının Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdır. Tədbirin təşkili ilə bağlı hazırlıq işləri həyata keçirilməkdədir. Tədbirin 6-7 aprel 2016-cı il tarixlərində təşkil olunması planlaşdırılır.

INTOSAI-ın Satınalma Müqavilələrinin Auditi üzrə Xüsusi Qrupunun 3-cü İllik Toplantısı: Xüsusi Qrupun 2-ci İllik Toplantısı 2015-ci il iyun ayında Rusiya Federasiyasında keçirilmiş və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası bu tədbirdə təmsil olunmuşdur. Toplantı zamanı 3-cü İllik Toplantının Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdır.

 

Əlaqəli fayl(-lar):

 

 Pekin Bəyannaməsi

 Bakı Bəyanatı