ASOSAI

 

 

ASOSAI təşkilatı INTOSAI-ın Regional İşçi Qrupu kimi 1979-cu ildə yaradılmışdır və 45 üzvə malikdir.

ASOSAI təşkilatının əsas məqsədi dövlət sektorunda çalışan auditorlar üçün təlim və davamlı təhsil imkanlarını təmin etmək, o cümlədən auditin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə üzv AAQ-lar arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməklə məlumat mərkəzi kimi çıxış etməkdir.

Hesablama Palatası 2002-ci ilin iyun ayından ASOSAI-ın üzvüdür və Ətraf Mühitin Auditi üzrə İşçi Qrupunda təmsil olunur.

 

ASOSAI təşkilatının strukturu