EUROSAI

 

 

EUROSAI  təşkilatı 1990-cı ildə yaradılmışdır və Avropanın 49 ölkəsinin  Ali Audit Qurumları və Avropa Auditorlar Məhkəməsi onun üzvüdür.

EUROSAI təşkilatının əsas məqsədləri üzv AAQ-lar arasında peşəkar və texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və dövlət sektorunun auditinin inkişafını təşviq etməkdir.

Hesablama Palatası 2002-ci ilin may ayından – EUROSAI –ın üzvüdür və aşağıdakı Məqsəd qrupları və işçi qruplarında təmsil olunur:

 

  • Bələdiyyələrin auditi üzrə Xüsusi Qrup;
  • İnformasiya Texnologiyaları üzrə İşçi Qrup.

EUROSAI-ın STRUKTURU

 

Konqres                   AR Hesablama Palatası daxil olmaqla 50 AAQ

İdarə heyəti             Üzvlər: Türkiyə, Niderland, Çex Respublikası, İspaniya, Finlandiya,                                   Moldova, Latviya və Polşa

                                    Müşahidəçilər: Avstriya, Norveç, Portuqaliya və Rusiya                                                         Federasiyası

 

Katiblik                     İspaniya Hesablama Məhkəməsi

Prezidentlik             Türkiyə Hesablama Məhkəməsi

 

 

İŞÇİ və XÜSUSİ QRUPLAR

İnformasiya Texnologiyaları üzrə İşçi Qrup – Polşa AAQ-ı

Ətraf Mühit Auditi üzrə İşçi Qrup – Estoniya AAQ-ı

Fəlakət və Qəzaların Nəticələrinin aradan qaldırılmasına ayrılmış vəsaitlərin Auditi üzrə İşçi Qrup – Ukrayna AAQ-ı

Audit və Etika üzrə Xüsusi Qrup – Portuqaliya AAQ-ı

Bələdiyyələrin Auditi üzrə Xüsusi Qrup – Litva AAQ-ı

 

 

2017-2023-cü illər üzrə STRATEJİ PLAN

 

I Strateji Məqsəd

Peşəkar əməkdaşlıq

Liderlər

Çex Respublikası (İH üzvü)

Almaniya AAQ-ı

Məsul AAQ-lar

Layihə qrupları

Çex Respublikası

Almaniya AAQ-ı

E-kommersiya üzrə koordinasiya edilmiş audit

Almaniya, Fransa və Litva AAQ-ları

EUROSAI-da innovasiyalar

Birləşmiş Krallıq

IV YES Konfransının(London, 2019) dəstəklənməsi üçün Rəhbər Komitə

BK, Avstriya, ÇexRespublikası, Danimarka,Fransa, Latviya, Malta,Norveç,Slovakiya, İsveç,Niderland vəTürkiyə AAQ-ları, həmçinin Avropa Auditorlar Məhkəməsi

Operativ və sürətli audit hesabatı: dövlət hesabatlılığına yardımçı olmaq üçün fakt əsaslı hesabatlardan istifadə

Belçika AAQ-ı

Audit tövsiyələrinin icrasına nəzarət

İsrail AAQ-ı

2030-cü il üzrə işçi qüvvəsi – çətinliklər və imkanlar

Macarıstan (lider), MaltaAAQ-ı

Keyfiyyətin idarə edilməsi

II Strateji Məqsəd

İnstitusional Potensialın Artırılması

Liderlər

Polşa (İH üzvü)

İsveç AAQ-ı

Məsul AAQ-lar

Layihə qrupları

Macarıstan AAQ-ı

Dövlət sektoru auditlərinin sosial istifadəsi və şəffaflığı

Macarıstan AAQ-ı

Audit və Etika üzrə XQ

Ədalətlilik mədəniyyətinin yayılmasında AAQ-ların rolu

Niderland AAQ-ı

Avropa dövlət sektorunda inteqrasiya edilmiş hesabatlılıq

     


TAPŞIRIQLAR (PORTFOLİO)

Ümumi idarəetmə və mədəniyyətə dair tapşırıq

Türkiyə Hesablama Məhkəməsi

 

Kommunikasiyaya dair tapşırıq

Latviya AAQ-ı

 

AAQ olmayan maraqlı tərəflərlə əlaqələr üzrə tapşırıq                                                                                                         

Niderland AAQ-ı

 

INTOSAI-ın digər Regional Təşkilatları ilə əlaqələr üzrə tapşırıq

İspaniya AAQ-ı

 

Ortaya çıxan məsələlər və irəli düşüncə üzrə tapşırıq

Finlandiya AAQ-ı