INTOSAI

 

 

 

INTOSAI 1953-cü ildə yaradılmışdır və hal-hazırda 192 tam hüquqlu üzvə və 5 assosiativ üzvə malikdir. INTOSAI  avtonom, müstəqil və qeyri-siyasi təşkilat olmaqla dövlət auditi sahəsində beynəlxalq bilik və təcrübə mübadiləsini təşviq edir.

 

Hesablama Palatası 2002-ci ilin aprel ayından INTOSAI-ın üzvüdür və Palata INTOSAI-ın aşağıda qeyd edilmiş komitə, alt-komitə və işçi qruplarında təmsil olunur.

 

Peşəkar standartlar (Məqsəd 1)

  • Peşəkar Standartlar Komitəsi (PSC)
  • Uyğunluq Auditi üzrə Alt-komitə
  • Səmərəlilik Auditi üzrə Alt-komitə

 

Bilik Mübadiləsi (Məqsəd 3)

  • Satınalma Müqavilələrinin Auditi üzrə İşçi Qrup
  • Dövlət Borcu üzrə İşçi Qrup

 

 

 

INTOSAI İnkişaf Təşəbbüsü (IDI) INTOSAI-a üzv olan AAQ-ların audit potensialının gücləndirilməsini dəstəkləyir (INTOSAI-ın 2011-2016-cı illər üzrə Strateji Planının 2-ci Məqsədi) (PDF-1.1 MB). IDI 1986-cı ildə Sidney şəhərində keçirilmiş Konqresdə təsis edilmişdir. IDI-ın təlim fəaliyyətlərinə uzun müddətli regional təlim proqramları, tərəfdaşlıq proqramları, o cümlədən dövlət auditinin əsas sahələri üzrə IDI təlim seminarları daxildir.

 

 

3i Proqramı

 

2010-cu ildə Cənubi Afrikada keçirilən INTOSAI-ın 20-ci Konqresi maliyyə auditi, səmərəlilik auditi və uyğunluq auditinin əsas prinsiplərini əhatə edən Ali Audit Qurumların Beynəlxalq Standartlarının tam dəstini qəbul etmişdir. ISSAI-ların qəbulu qlobal səviyyədə dövlət sektorunda auditin gücləndirilməsi üçün önəmlidir. INTOSAI təşkilatı üzv AAQ-ı ISSAI bazasını dövlət sektorunda auditin keçirilməsində bir baza olaraq istifadə etməyi və bu standartları AAQ-ların səlahiyyət və milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq tətbiq etməyə çağırır.

 

INTOSAI-ın İdarə heyəti 2011-ci ilin oktyabr ayında INTOSAI Strateji Planını və  ISSAI Tətbiq Modelini təsdiq etmiş və IDI-ı ISSAI-ların tətbiqinə dəstək üçün səlahiyyətləndirmişdir. Bununla əlaqədar, IDI, ISSAI-ların Tətbiq Təşəbbüsü (3i Proqramı) adlanan və potensialın inkişaf etdirilməsi məqsədini güdən proqram yaratmışdır. Bu proqramın birinci mərhələsi 2012-2014-cü illəri əhatə etmişdir.

 

 

PMF – fəaliyyətin dəyərləndirilməsi çərçivəsi

 

Beynəlxalq Standartlar AAQ-ları öz fəaliyyətləri ilə bağlı hesabatların ictimaiyyətə açıqlanmasına və həmçinin öz fəaliyyətlərini dəyərləndirməyə çağırır. Bu səbəbdən, son illərdə ISSAI-ların tam dəstinin qəbulu aspektindən fəaliyyətin dəyərləndirilməsi məsələsinə maraq artırmışdır.  Bu məqsədlə INTOSAI-ın AAQ-ların Fayda və Dəyərləri üzrə İşçi Qrupu daxilində PMF – fəaliyyətin dəyərləndirilməsi çərçivəsi hazırlanmışdır. PMF hər bir AAQ-ın strateji inkişaf planını və inkişaf dövrlərini nəzərə alaraq özünü dəyərləndirmə, ekspert dəyərləndirməsi, kənar dəyərləndirmə və səmərəlilik auditinin dəyərləndirilməsi formalarında həyata keçirilir.