QANUNLAR

“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası”

 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konistitusiya Qanunu

 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Qanun

 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında” Qanun

 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında” Qanun

 

“Hesablama Palatası haqqında” Qanun

 

“Büdcə sistemi haqqında” Qanun

 

“Mühasibat uçotu haqqında” Qanun

 

“Dövlət borcu haqqında” Qanun

 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanun

 

“Daxili audit haqqında” Qanun

 

“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanun

 

“Məlumat azadlığı haqqında” Qanun

 

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Qanun

 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanun

 

“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası”ndan Çıxarış

 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi”ndən Çıxarış

 

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi”ndən Çıxarış

 

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Qanundan Çıxarış               

                        

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında” Qanundan Çıxarış

 

“Dövlət sirri haqqında” Qanundan Çıxarış

 

“Banklar haqqında” Qanundan Çıxarış

 

“Əmək pensiyaları haqqında” Qanundan Çıxarış