SATINALMALAR PLANI

2018-ci il üçün satınalmalar planı

 

Satınalan Təşkilatın Adı Büdcə xərclərinin iqtisadi  təsnifatı üzrə xərc maddəsinin kodu və adı Xərc maddəsi üzrə ayrılmış məbləğ (manat) Xərc maddəsinin maliyyələşmə mənbəyi Xərc maddəsi üzrə həyata keçiriləcək satınalmanın predmeti Planlaşdırılan satınalmanın rüblər üzrə tarixi (ay göstərilməklə)  Qeyd
Rüb I Rüb II Rüb III Rüb IV  
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası   221100 14100,00   Dövlət büdcəsi Dəftərxana ləvazimatları    Aprel      
  221200 21100,00   Dövlət büdcəsi Mətbəə, çap və nəşr xərcləri Mart        
  221310 12000,00   Dövlət büdcəsi İdarədə işlədilən bütün növ mal və materiallar, təsərrüfat malları   Aprel      
  221320 13500,00   Dövlət büdcəsi Cari təmir      Sentyabr     
  224600 5300,00   Dövlət büdcəsi İnzibati binanın şüşələrinin silinməsi,kondinsioner sisteminə texniki xidmət  Fevral         
  225413 5200,00   Dövlət büdcəsi Dövrü mətbuata abunə   May      
  225413 5100,00   Dövlət büdcəsi Odsöndürən balonların doldurulması və xidmət   May      
  225413 5100,00   Dövlət büdcəsi Hədiyyələrin alınması   Aprel      
  311220 25000,00   Dövlət büdcəsi Digər maşın və avadanlıqların alınması Fevral       

 

  311400 9223,00   Dövlət büdcəsi Lisenziyalar və SAP Fevral      

 

  CƏMİ    115623,00