SATINALMALAR PLANI

2017-ci il üçün satınalmalar planı

 

Satınalan Təşkilatın Adı Büdcə xərclərinin iqtisadi  təsnifatı üzrə xərc maddəsinin kodu və adı Xərc maddəsi üzrə ayrılmış məbləğ (manat) Xərc maddəsinin maliyyələşmə mənbəyi Xərc maddəsi üzrə həyata keçiriləcək satınalmanın predmeti Planlaşdırılan satınalmanın rüblər üzrə tarixi (ay göstərilməklə)  Qeyd
Rüb I Rüb II Rüb III Rüb IV  
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası   221100 5500,00   Dövlət büdcəsi Avadanlıqlara texniki xidmət  Yanvar         
  221200 8500,00   Dövlət büdcəsi Mətbəə  xərcləri (blank-kitab) Fevral        
  221320 13500,00   Dövlət büdcəsi Cari təmir      Sentyabr     
  221100 10500,00   Dövlət büdcəsi Dəftərxana ləvazimatları      Aprel       
  221310 12000,00   Dövlət büdcəsi İdarənini xərcləri  (təsərrüfat malları)   Aprel      
  224600 4000,00   Dövlət büdcəsi İnzibati binanın şüşələrinin silinməsi,kondinsioner sisteminə texniki xidmət         Birbaşa müqavilə ilə
  225413 3000,00   Dövlət büdcəsi Hədiyyələrin alınması və s.         Birbaşa müqavilə ilə
  225411 13500,00   Dövlət büdcəsi İnventarların alınması        Oktyabr 

 

  311220 25000,00   Dövlət büdcəsi Digər maşın və avadanlıqların alınması Mart      

 

  CƏMİ 95500,00