...

 

 

Sosial müdafiə və sosial təminat sahələrinin auditi şöbəsinin fəaliyyət istiqamətləri:

aidiyyəti  üzrə  Palatanın İş planına təkliflərini hazırlayır  və Palatanın rəhbərliyinə təqdim edir;

dövlət  büdcəsinin  layihəsi  və  icrası  üzrə  şöbəyə daxil olan sənədləri, müvafiq statistik məlumatları təhlil edir və müvafiq rəy layihəsini hazırlayır;

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsi üzrə şöbəyə daxil olan məlumatları təhlil edir və müvafiq rəy layihəsini hazırlayır;

dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabata və müvafiq qanun layihəsinə dair fəaliyyət istiqaməti üzrə müvafiq rəyin layihəsini hazırlayır;

Palatanın fəaliyyəti haqqında illik hesabatın hazırlanması üçün maliyyə-büdcə nəzarəti tədbirlərinin nəticələri üzrə şöbənin fəaliyyətini əks etdirən müvafiq materialların hazırlanmasını təmin edir;

mövcud məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi və müvafiq məlumatların əldə edilməsi məqsədilə aidiyyəti hesabat formalarını hazırlayır;

fəaliyyət istiqaməti üzrə audit və digər nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edir;

məlumat və hesabatların təhlili, keçirilmiş audit tədbirlərinin nəticələrinə əsaslanaraq qüvvədə olan normativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər verir;

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.