QANUNVERİCİLİK

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilik

 

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunları 

 Hesablama Palatası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 "Hesablama Palatası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış

 Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 24 iyun tarixli 945-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları”ndan çıxarış 

 “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış

 “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış 

 “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış

 “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi”ndən çıxarış

 “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış

 Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 10 iyul tarixli 521-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında” Azərbaycan Respublİkasının Qanunundan çıxarış 

 Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsi”ndən çıxarış 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamları 

 Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanından çıxarış

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 04 avqust tarixli 776 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının Siyahısı"ndan çıxarış 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 01 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı”ndan çıxarış 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 04 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”ndan çıxarış 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Rəhbər işçilərin ezamiyyətləri ilə əlaqədar ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına əlavələr və həmin əlavələrin tətbiq olunduğu rəhbər işçilərin kateqoriyası”ndan çıxarış 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2008-ci il 7 fevral tarixli 32 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanları tərəfindən mühafizə olunan obyektlərin Siyahısın”dan çıxarış 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli Qərarı ilə təsdiq “Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları”ndan çıxarış 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”ndan çıxarış