2018-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Rəyin xülasəsi hazırlanmışdır
Əlavə olunub: 2019-06-14

2018-ci ilin dövlət büdcəsinə dair Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi əsasında xülasə hazırlamışdır.

 

Qeyd edək ki, Ali Audit Qurumlarının dövlət maliyyə inzibatçılığında şəffaflıq və hesabatlılığın yüksəldilməsi ilə bağlı fəaliyyəti dövlət büdcəsinin layihəsinə və icrasına dair hazırladıqları Rəyin xülasə varinatının hazırlanmasını da nəzərdə tutur. Bu, dünya ölkələrinin təcrübəsinə geniş yayılmış bir yanaşmadır.

 

Dövlət büdcəsinə dair hazırlanmış Rəyin sadələşdirilmiş qısa variantının hazırlanması, eyni zamanda, Beynəlxalq Büdcə Tərəfdaşlığı çərçivəsində Açıq Büdcə İndeksi ilə bağlı hesabatın hazırlanması zamanı kənar dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilən bir meyardır.

 

Azərbaycan Respublikasın Hesablama Palatasının 2018-ci ilin dövlət büdcəsinə dair Rəyi üzrə hazrılanmış xülasə dövlət vəsaitlərinin istifadəsinə nəzarətin genişləndirilməsi, şəffaflığın və hesabatlığın yüksəldilməsi, həmçinin bu sahədə ölkəmizin reytinq cədvəllərində yerinin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə Azərbyacan və ingilis dillərində tərtib edilmişdir.

 2018-ci ilin dövlət büdcəsinə dair Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi əsasında xülasə