Hesablama Palatasının Kollegiyası 2018-ci ildə fəaliyyətlə bağlı Hesabatı təsdiq etmişdir
Əlavə olunub: 2019-03-29

Hesablama Palatasının növbəti Kollegiya iclası geniş tərkibdə keçirilmiş və iclasda Hesablama Palatasının 2018-ci ildə fəaliyyətinə dair Hesabat müzakirə edilmişdir.

Hesabatın “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əsasən hazırlandığı, eyni zamanda fəaliyyətlə bağlı hesabatvermənin Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatı olan INTOSAI-ın qəbul etdiyi standartlar – Auditin Təməl Prinsipləri haqqında Lima Bəyənnaməsi (ISSAI – 1) və Müstəqillik haqqında Mexiko Bəyənnaməsi (ISSAI – 10) ilə müəyyən edildiyi diqqətə çatdırılmışdır.

Bildirilmişdir ki, 2018-ci il üzrə hazırlanmış Hesabatın strukturunda bir sıra təkmilləşdirmələr aparılmış, hesabatlılıq və şəffaflığın gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər, o cümlədən  Hesablama Palatasının təqdim etdiyi təkliflərlə bağlı müvafiq orqanların münasibəti, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində görülmüş işlər üzrə geniş məlumatlar əks etdirilmişdir.

 

Hesabatla bağlı ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinə rəhbərlik edən auditorlar C. Həsənov və F. Qurbanov hesabat ilində həyata keçirilmiş nəzarət tədbirləri üzrə məruzə ilə çıxış etmiş, həmin tədbirlərlə müəyyən olunmuş nöqsanlar, görülmüş tədbirlərin nəticələri ilə bağlı məlumat vermişlər.

Sonda Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov 2018-ci ildə görülmüş işlərə yekun vuraraq bildirmişdir ki, fəaliyyətlə bağlı Hesabat il ərzində tərtib edilməli olan və Hesablama Palatasının fəaliyyətinin güzgüsü funksiyasını daşıyan sənəddir. Hər bir əməkdaşın Hesabatda əks etdirilmiş göstəricilər arxasında əməyi olduğunu qeyd edərək V.Gülməmmədov bu əməyin ümumi işin keyfiyyətli olmasına xidmət etdiyini vurğulamışdır.

 

V.Gülməmmədov Hesablama Palatasının fəaliyyətinin gücləndirilməsinə ehtiyac olan sahələri diqqətə çatdırmış, ayrı-ayrı sahələrə nəzarət üzrə məsul şöbələrin fəaliyyətində nöqsanlarını sadalamışdır.

 

Hesablama Palatasının sədri V.Gülməmmədov 2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələr, bu vəzifələrin icrası ilə əlaqədar görülən və nəzərdə tutulan tədbirlər barədə danışaraq 2018-ci ilin sentyabr ayında qəbul edilmiş yeni Qanunun yeni vəzifə və səlahiyyətlər müəyyən etdiyini, bunun isə kənar dövlət maliyyə nəzarət orqanı olaraq həm də Hesablama Palatasının funksiyalarının icrasında məsuliyyətini artırdığını qeyd etmişdir.

 

Qarşıda duran vəzifələrin müvəffəqiyyətli icrasının təmin edilməsində bacarıq və səriştələrin artırılmasının vacib olduğunu vurğulayan V.Gülməmmədov bu məqsədlə Hesablama Palatasının nəzarət fəaliyyətini tənzimləyən metodiki sənədlərin hazırlanması, informasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi sahəsində davamlı tədbirlərin keçrilmə zərurətini diqqətə çatdırmışdır.      

 

Daha sonra Hesabat müzakirə edilmiş və təsdiq olunmuşdur. Hesablama Palatasının 2018-ci ildə fəaliyyətinə dair Hesabatın Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilməsi ilə bağlı Kollegiya qərarı qəbul olunmuşdur.