Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məlumatlar internet səhifəsində yerləşdirilmişdir
Əlavə olunub: 2019-01-09

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2018-ci il üzrə xərclər smetasının icrası və həmin ildə həyata keçirilmiş satınalma prosedurları barədə məlumatlar Hesablama Palatasının rəsmi internet səhifəsinin müvafiq bölmələrində yerləşdirilmişdir.