2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Hesablama Palatası əlavə Hesabat hazırlamışdır
Əlavə olunub: 2018-10-26

Ali Audit Qurumlarının (AAQ) fəaliyyətinin “Konstitusiya” sənədi hesab olunan və Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatının (INTOSAI) Lima şəhərində keçirilmiş IX Konqresində qəbul olunmuş Auditin Təməl Prinsipləri Bəyənnaməsi 1-ci Beynəlxalq Standart (ISSAI 1) kimi qəbul olunmuş, həmin Standart dövlət auditinə aid məqsəd və məsələlərin müfəssəl siyahısını əhatə etmişdir.

 

ISSAI 1-də  Ali Audit Qurumu tərəfindən ilkin auditin keçirilməsinin hər bir ölkənin hüquqi şəraiti və şərtləri ilə müəyyən edildiyi qeyd edilmiş, sonrakı audit isə ilkin auditin keçirilib-keçirilməməsindən asılı olmayaraq hər bir Ali Audit Qurumunun mütləq vəzifəsi kimi göstərilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası dövlət auditini həyata keçirməklə dövlət vəsaitlərinin icrasına nəzarəti təmin edir. Bu nəzarət audit tədbirləri ilə yanaşı müxtəlif təhlil işlərini, o cümlədən dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müvafiq rəyin hazırlanmasını nəzərdə tutur.

 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı əlavə hesabatı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm cənab İlham Əliyev tərəfindən maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi, Hesablama Palatasının işinin daha səmərəli təşkil edilməsi istiqamətində verdiyi tapşırıqların icrası olaraq hazırlamışdır.

 

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı bu hesabatın hazırlanmasında Hesablama Palatasının həmin il üzrə dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Qanunun və müvafiq hesabata dair Rəyi əsas götürülmüşdür. Hesabatda dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin inzibati təsnifatı üzrə icrası ilə bağlı daha ətraflı məlumatlar təqdim edilmişdir.

 

Hesabatın hazırlanmasında əsas məqsəd növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsinin qəbulu prosesində nəzərə alınması məqsədilə ətraflı məlumatların təqdim edilməsi, dövlət vəsaitlərinin icrası ilə bağlı şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın gücləndirilməsidir. Fikrimizcə, bu Hesabatın hazırlanması, eyni zamanda, müvafiq beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin yüksəldilməsinə xidmət edəcəkdir.

 

  Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabat