Dünya Bankından kreditlər cəlb edilməklə “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən “Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri - II” Layihəsi üzrə vəsaitlərdən istifadənin auditinin nəticələri barədə məlumat
Əlavə olunub: 2018-10-05

Məlumat “Hesablama Palatası haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanununun 37-ci maddəsinəəsasənvə “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.7-ci bəndinin icrası olaraq hazırlanmışdır.

 

Dünya Bankından kreditlər cəlb edilməklə “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən “Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri - II” Layihəsi üzrə vəsaitlərdən istifadənin auditinin nəticələri barədə məlumat

 

Azərbaycan Respublikası  Hesablama Palatasının Kollegiya iclasında mövcud  qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq Dünya Bankından kreditlər cəlb edilməklə “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən “Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri - II” Layihəsi üzrə vəsaitlərdən istifadəyə dair auditin nəticələri barədə Hesabat müvafiq qaydada müzakirə edilərək təsdiq olunmuşdur.

Audit 2015-2017-ci illərdə layihə üzrə kredit və maliyyələşdirmə sazişlərinə dair institusional məsələlərin tənzimlənməsi, layihənin icrasına ayrılan kreditlər və dövlət büdcəsi vəsaitlərinin həcmi, strukturu və təyinatı, layihə üzrə satınalmaların və maliyyə əməliyyatlarının aparılmasının müəyyən edilmiş qaydalara və müddətlərə uyğun həyata keçirilməsi, layihənin inkişaf məqsədləri və komponentləri üzrə nəticə göstəriciləri (hədəflər), monitorinq və qiymətləndirməsi məsələlərini əhatə etmişdir.

Auditlə müəyyən olunmuşdur ki, tikintisi başa çatmış bəzi şəbəkə və obyektlərin "Azərsu" ASC-yə təhvil-təslim işləri müvafiq qaydada rəsmləşdirilməmiş, Lerik, Masallı və İsmayıllı rayonları üzrə su və kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması nəticəsində torpaq kateqoriyalarının təyinatının dəyişilməsinə yol verilmişdir.

Layihə çərçivəsində maliyyə əməliyyatları Layihənin Əməliyyat Təlimatına uyğun aparılsa da, Azərbaycan tərəfinin payı olaraq dövlət büdcəsindən müvafiq illər üzrə ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsinə dair maliyyə planları tərtib edilməmiş, layihənin davamlılığına aid qərar qəbul etmək, eləcə də gələcək sublayihələrin və  digər layihələrin, bütövlükdə sektorun fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verə biləcək təcrübələri müəyyən etmək məqsədi ilə Layihənin dövri qiymətləndirilməsi və inkişaf səmərəliliyinə dair Hesabatların (təhlillərin) tərtib edilməməsi Layihə məqsədlərinin və davamlılığın uyğunluğunun yerinə yetirilmə dərəcəsini müəyyən etməkdə çətinlik yaratmışdır. Layihənin əhəmiyyətliliyini və məqsədini özündə ehtiva edən sosial-ekoloji və texniki hədəflərin icra səviyyəsinin Layihə müddətinin dövrü olaraq (əlavə iş həcmlərinin artması və tikinti işlərinin yubadılması, təhvil-təslim işlərinin zəif təşkil olunması və s.) uzadılmasına baxmayaraq, tam təmin edilməsi mümkün olmamış, həmçinin bağlanmış müqavilələrdə digər xərclərin ümumi layihə dəyərinin 13%-17% təşkil etməsi mal-material vahidlərinin qiymətinin ayrı-ayrı layihələrdə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb olmuşdur.

Dünya Bankının Missiyasının yaddaş qeydlərində bir sıra podratçıların işlərinin tamamlanmasına və sınaq dövrünün keçməsinə baxmayaraq “Azərsu” ASC ilə təhvil-təslim işlərinin rəsmiləşməməsi, görülmüş işlərin davamlılığına və keyfiyyətinə təsir imkanları riskini artırmış olması və Layihə çərçivəsində bu kimi halların davam etməsi  içməli suyun xlorlanması üzrə yeni qurğuların bəzi rayonlarda fəaliyyət göstərməməsi, içməli suyun su sisteminə təmizlənməmiş ötürülməsi, bir sıra həyət evlərinin əksəriyyətinin yeni kanalizasiya quyularına qoşulmaması, rayonlarda yağış sularının müvafiq idarəçiliyinin olmaması, yağış sularının kanalizasiya sisteminə axıdılmasının yeni qurğuların istismarına mane olması, torpaq ayırma işlərinin tam rəsmiləşməməsi, layihənin əhatə etdiyi rayonlar üzrə kadastr planlarının hazırlanmaması və s.  bu kimi halların  ifadə olunması iri maliyyə tutumlu “Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri - II” Layihəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə, inkişaf səmərəliliyinə, davamlılığa, həmçinin keyfiyyət, etibarlılıq və dayanıqlılıq kimi əsas göstəricilərə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilə bilər.

Hesablama Palatasının Kollegiyası         auditin nəticələrini müzakirə edərək Qərar qəbul etmiş, müəyyən olunmuş nöqsanların qısa müddət ərzində aradan qaldırılması, nöqsanlara yol vermiş vəzifəli şəxslərə dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada zəruri tədbirlərin görülməsi və görülmüş bütün tədbirlər barədə Hesablama Palatasına məlumat verilməsi məqsədilə Qərarın surəti “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə göndərilmişdir.

            Auditin nəticəsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə məlumat təqdim edilmişdir.