2018-ci 6 ayında icra edilmiş dövlət büdcəsinin və Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin əsas göstəriciləri təhlil edilmişdir
Əlavə olunub: 2018-08-30

Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin icrasına nəzarətin və öz fəaliyyətində aşkarlığın təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq normativ-hüquqi aktların tələblərinə əsasən 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə əsas makroiqtisadi göstəriciləri və büdcə parametrlərini, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ilin 6 ayı üzrə büdcəsinin icra vəziyyətini təhlil etmişdir.

 

2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin icrası haqqında məlumat

 

2018-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə əsas makroiqtisadi göstəricilərin və büdcə parametrlərinin təhlili