Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalında məqalə ilə çıxış etmişdir
Əlavə olunub: 2018-02-28

Xarici ölkələrdə ali audit qurumlarının fəaliyyətinin konstitusional və hüquqi çərçivəsi

Azərbaycan RespublikasıHesablama Palatasının fəaliyyətini tənzimləyəcək yeni qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında birinci oxunuşda müzakirə edilmişdir. Müstəqillik dövrünün yeni  institutlarından olan Hesablama Palatası kənar dövlət nəzarətini, beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən kimi desək, dövlətin adından maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqandır. Dünya ölkələrində müxtəlif adlar altında olsa da, eyni funksiya və səlahiyyətlərə malik olan kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanları ali audit  qurumları (AAQ) kimi qəbul edilir və dövlət inzibatçılığında özünəməxsus yerə malikdir.

Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı qanun layihəsinin Milli Məclisin gündəliyində olduğunu nəzərə alaraq mövcud beynəlxalq təcrübə, həmçinin bu sahədə nəzəri araşdırmalar  təhlil edilmiş, AAQ-ların  dövlət maliyyə nəzarəti sistemində, ümumilikdə dövlət idarəetmə sistemində yerinə dair məlumatlar sistemləşdirilmişdir (Ardı əlaqəli faylda).

 

Əlaqəli fay(-lar):

Məqalənin tam mətni