Proqnozlaşdırılmış və fakitiki qulluq edilmiş yaşıllıq sahələrinin göstəriciləri fərqli olmuşdur
Əlavə olunub: 2017-11-02

Məlumat “Hesablama Palatası haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən və “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.7-ci bəndinin icrası olaraq hazırlanmışdır.

 

Nizamnaməsinə əsasən Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin (Birlik) əsas vəzifəsi Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında yaşıllaşdırma və mövcud yaşıllıqlara qulluq işlərini mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirmək, yaşıllığın və toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi, yeni parkların, bağların, bağçaların, istirahət sahələrinin, zeytun plantasiyalarının, güllüklərin salınmasını, onların qorunmasını təmin etmək, şəhər əhalisinin gül və gül məhsullarına olan təlabatını ödəmək, və qanunla qadağan olunmayan digər fəaliyyətdən ibarətdir. Birliyin tabeliyində müstəqil balansa malik “Yaşıllıqtikinti” Podrat İxtisaslaşdırılmış Təmir-Tikinti Müəssisəsi, Ağac-Bəzək Bitkiləri Sovxozu, Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi, Su Quyularının İstismarı və Təmiri Xidməti Müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Birlik tərəfindən qulluq edilən yaşıllıq ərazisi faktiki olaraq hər ay orta hesabla 2015-ci ilin IV rübündə 3032,8 hektar, 2016-cı ildə 3778,3 hektar təşkil edir. Auditlə ümumilikdə 17144,2  min manat məbləğində vəsait əhatə olunmuşdur.

 

Birliyin Nizamnaməsinin bəzi tələblərinə riayət edilməmiş, Birliyin strukturunu və ştat cədvəli Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti tərəfindən təsdiq etdirilməmiş, strukturu “İdarə aparatı” və “sahə işçiləri” olmaqla Birliyin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Nəticədə 2016-cı ildə aparat işçilərinin ştat cədvəli üzrə 10 dəfə, sahə işçilərinin ştat cədvəlində isə 15 dəfə dəyişiklik edilmişdir.

 

Bakı şəhərinin yaşıllıqlara xidmət göstərilməsi üçün “Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə dövlət büdcəsi layihəsinə təqdim olunan və icra prosesində Birlik tərəfindən qulluq edilən sahə göstəriciləri arasında əhəmiyyətli fərqlər olmuş, müvafiq illər üzrə “abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə yaşıllıqlara qulluq xərcləri  üzrə təqdim olunmuş proqnozlaşmada Birlik tərəfindən yaşıllıqlara xidmət xərclərinin tərkibində norma ilə nəzərdə tutulmayan xərclər nəzərdə tutularaq proqnozlaşdırılmışdır.

 

Birliyin təsdiq edilmiş ştat cədvəllərində yaşıllıq sahəsi işçilərinin əmək haqları qüvvədə olan normativ-hüquqi aktların tələblərinə uyğun müəyyənləşdirilməmiş, aqronom vəzifəsinə uyğun olmayan ixtisaslarda (müəllim, mühəndis, iqtisadçı və s.) audit dövründən əvvəl 13 nəfər şəxs işə qəbul edilmiş və onlara əmək haqqı ödənilmiş, yaşıllıq sahəsi işçilərinin icbari sığorta haqqı ödənilərkən işdən çıxan işçilər üzrə sığorta haqqı azaldılmamışdır.

 

Birlik tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməyərək, balansında olan yaşıllıq sahəsinin, habelə həmin sahədə ağac və kolların, çəmənlik və gül sahəsinin, çoxillik əkmələrin inventarizasiyası aparılmamış, alınması rəsmiləşdirilmiş əkin materiallarının, o cümlədən ağac və kolların, hazır çimin, gül şitillərinin yaşıllıq sahələrində əkilməsi sahə üzrə (rayon üzrə) aktla sənədləşdirilsə də ünvan və say barədə məlumatlar əks olunmamışdır.

 

Birlik tərəfindən Nizamnaməsinə uyğun təsərrüfat fəaliyyəti göstərməsi üçün əlavə gəlir mənbələri axtarılmamış, fəaliyyətini yalnız dövlət büdcəsindən Bakı şəhərinin yaşıllıqlarına qulluq məqsədi ilə ayrılmış vəsait hesabına formalaşdırmışdır.