Hesablama Palatasının rəyi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir
Əlavə olunub: 2017-07-03

“Büdcə sistemi haqqında” və “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının tələblərinə uyğun olaraq hazrılanmış və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş  “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda  dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi” saytın müvafiq bölməsində yerləşdirilmişdir.