Hesablama Palatasının bülleteninin birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır
Əlavə olunub: 2017-05-18

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası həyata keçirdiyi fəaliyyətin bütün istiqamətləri barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, dövlət vəsaitlərinin istifadəsində müəyyən edilmiş əsas nöqsanları diqqətə çatdırmaq, bu nöqsanların aradan qaldı­rılması və gələcəkdə qarşısının alınması ilə bağlı görülən tədbirləri işıqlandır­ması məqsədilə “Dövlət auditi” adlı bülletenini nəşrinə başlamışdır.

 

Rübdə bir dəfə nəşr edilməsi planlaşdırılan bülleten Ali Audit Qurum­ları qarşısında duran əsas tələblərdən birinin – şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi tələbinin reallaşmasına xidmət edəcəkdir.

 

Bülletenin çapdan çıxmış birinci nömrəsində Hesabla­ma Palatasının 2016-cı ilin İş planına uyğun olaraq həyata keçirilmiş bir neçə nəzarət tədbiri ilə bağlı məlumatlar, həmçinin müasir dövrdə aktual məsələrə aid təhlillər əks etdirilmişdir.