Hesablama Palatasının bülleteninin 2020-ci il üzrə birinci nömrəsi

ÖN SÖZ


AUDİTOR TRİBUNASI


Cəfər Həsənov
Dünya Bankından dövlət zəmanəti ilə kredit cəlb edilməklə həyata keçirilən “Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarinin dəstəklənməsi layihəsi” üçün Əlavə Maliyyələşdirmə üzrə vəsaitlərin istifadəsinin uyğunluq auditinin nəticələri haqqında


Firsənd Qurbanov
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2017-2018-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditininnəticələri haqqında 


QANUNVERCİLİK


“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 


AKTUAL PROBLEMLƏR
Zaur Vəliyev

Xarici və dövlət sektorunun borcunun statistikasının makroiqtisadi çərçivəsi


Sənay Paşayev
Ali audit qurumlarının fəaliyyətinin ölçülməsi: müasir çağırışlar


Rəşad Əliyev
Təbii resurslarla zəngin ölkələrdə iqtisadi inkişaf və büdcə siyasətinin növləri


Tamerlan Yusif-zadə
Dövlət sektorunda hesablama əsaslı uçot, hesabatlılıq və hesablama əsaslı büdcənin tətbiqi: ali audit qurumlarının bu sahədə nəzarət fəaliyyəti


Vüsal Quliyev
Fiskal çərçivələr: dayanıqlılıq, şəffaflıq və hesabatlılıq


DÖVLƏT AUDİTİ: BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ
Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyətin nəticə göstəricilər: görülmüş işlər, aşkarlanmış nöqsanlar və onların təsnifatı

HƏMKARLAR
Çexiya Ali Audit Ofisi


DOSTLAR YAZIR
Абдигамидов А.К.
Система управления рисками службы внутреннего аудита


INTOSAI
Performance audits to communicate, incorporate, better server stakeholders


XRONİKA


DƏYƏRLİ DEYİMLƏR

Hesablama Palatasının bülleteninin 2020-ci il üzrə birinci nömrəsini buradan yükləyin