Hesablama Palatasının bülleteninin 2019-cu il üzrə dördüncü nömrəsi

ÖN SÖZ

 

AUDİTOR TRİBUNASI

 

Cəfər Həsənov

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən geoloji-kəşfiyyat və axtarış işlərinə yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadənin auditinin nəticələri haqqında

 

Mehriban Əlişanova

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin və xərclərinin auditinə dair kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirinin nəticələri haqqında

 

Firsənd Qurbanov

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinə ayrılan büdcə vəsaitlərinin və büdcədənkənar daxilolmaların proqnozlaşdırılması və icrası üzrə aparılan uyğunluq auditinin nəticələri haqqında

 

DÖVLƏT AUDİTİ

Vaqif Həsənov

Dövlət proqramlarının və məqsədli tədbirlərin auditi – səmərəlilik kontekstində

 

AKTUAL PROBLEMLƏR

Zaur Vəliyev

Beynəlxalq təcrübədə büdcə zərfinə aid edilən mühüm sənədlər

 

Sənay Paşayev

Yoxsulluğun azaldılmasında Ali Audit Qurumlarının rolu: qlobal çağırışlar və beynəlxalq təcrübə

 

Azəri Məmmədov

Sosial müdafiə sisteminin tərkib hissəsi kimi pensiya təminatında aparılan islahatların yeni mərhələsi

 

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ

Hesablama Palatasının nümayəndə heyəti İNCOSAİ-ın növbəti XXlll Konqresində iştirak etmişdir

 

Hesablama Palatasının nümayəndə heyəti ECOSAİ-ın 8-ci Assambleyası, İdarə Heyətinin 24-cü və Təlim Komitəsinin 19-cu toplantısında iştirak etmişdir

 

HƏMKARLAR

Koreya Audit və Təftiş Şurası

 

Estoniya Milli Audit Ofisi: Audit nəticələrinin izlənməsi sisteminə dair sorğu cavablarının xülasəsi

 

DOSTLAR YAZIR

Зайченко Д. Приемка в эксплуатацию объектов строительства. Типичные нарушения

 

EUROSAI Friends, Romans, Countrymen, Lend Me Your Ear. Professional education for SAI auditors (PESA)

 

TƏBRİK EDİRİK

Almas Həmzəyeva 50

 

XRONİKA

 

DƏYƏRLİ DEYİMLƏR

 

Hesablama Palatasının bülleteninin 2019-cu il üzrə dördüncü nömrəsini buradan yükləyin