Hesablama Palatasının bülleteninin 2019-cu il üzrə üçüncü nömrəsi

ÖN SÖZ 


AUDİTOR TRİBUNASI
Firsənd Qurbanov
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinə ayrılan büdcə vəsaitlərinin və büdcədənkənar daxilolmaların proqnozlaşdırılması və icrası üzrə aparılan uyğunluq auditinin nəticələri haqqında


Vaqif Həsənov
Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin proqnozlaşdırılması vəziyyətinin və istifadə olunmasının qanunvericiliyə uyğunluğunun təhlili haqqında 


Mehriban Əlişanova
Dövlət büdcəsindən Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin istifadəsinə, eləcə də nazirlik sistemi üzrə daxilolmaların hesablanması və ödənilməsinə dair aparılan uyğunluq auditinin nəticələri haqqında 


Cəfər Həsənov
Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaitlərinin formalaşması və istifadəsi üzrə aparılan auditin nəticələri haqqında


AKTUAL PROBLEMLƏR

Hilal Hüseynov
Dövlət sektorunda informasiya sistemlərinin strateji və operativ idarə edilməsinin auditi 


Tamerlan Yusif-zadə
Etika auditi yeni audit növü kimi: etika auditinin tətbiqi üçün mövcud şərtlər və onun əhəmiyyəti 


BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Hesablama Palatasının nümayəndə heyəti ABŞ-da İNTOSAİ-ın İnkişaf Təşəbbüsü və BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə Departamentinin “Ali Audit Qurumları tərəfindən dəyişiklik etmək: dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasının auditi” adlı birgə toplantısında iştirak etmişdir 


HƏMKARLAR
Qırğızıstan Respublikası Hesablama Palatası


EUROSAI
State Audit Institution presented its 1000th audit report


TƏBRİK EDİRİK
Nailə Məhərrəmova 60 


XRONİKA 


DƏYƏRLİ DEYİMLƏR 

Hesablama Palatasının bülleteninin 2019-cu il üzrə üçüncü nömrəsini buradan yükləyin