Hesablama Palatasının bülleteninin 2018-ci il üzrə birinci nömrəsi

M Ü N D Ə R İ C A T

 

ÖN SÖZ

 

DÖVLƏT AUDİTİ: NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ ASPEKTLƏR

Vüqar Gülməmmədov

Ali Audit Qurumlarının fəaliyyət göstəriciləri

 

AKTUAL PROBLEMLƏR

Azim Abbasov

Bələdiyyə auditnin nəzəri və praktiki aspektləri

 

Vüqar İbrahimov

Dövlət aktivlərindən istfadənin səmərəliliyinin auditi. İnstitusional məsələlər

 

Hilal Hüseynov

Rəqəmsal erada Ali Audit Qurumları qarşısındakı çağırışlar

 

Zaur Vəliyev

Fiskal qənaətə nail olmanın prioritet istiqamətləri

 

Ceyhun Şıxəliyev

İnvestisiya mühitinin formalaşdırılması: təşviq və tənzimlənmə

 

Tamerlan Yusif-zadə

Fiskal risklər və onların idarəedilməsində beynəlxalq təcrübə. Fiskal risk mənbələri üzrə Azərbaycanda cari vəziyyət

 

FƏALİYYƏTİMİZ

Məhəmmədəli Süleymanov

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının 2017-ci ildə inzibati fəaliyyəti ilə bağlı məlumat

 

Vəfa Mütəllimova

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının 2017-ci ildə nəzarət fəaliyyəti ilə bağlı məlumat

 

HƏMKARLAR

Gürcüstan Dövlət Ali Audit Ofisi

 

DÜNYA TƏCRÜBƏSİ

Davamlı inkişafı dəstəkləmək üçün ali audit qurumlarının audit funksiyalarının inkişaf etdirilməsi

 

XRONİKA

 

DƏYƏRLİ DEYİMLƏR

 

Hesablama Palatasının bülleteninin 2018-ci il üzrə birinci nömrəsini buradan yükləyin