Hesablama Palatasının bülleteninin üçüncü nömrəsi

M Ü N D Ə R İ C A T

 

ÖN SÖZ

 

DÖVLƏT AUDİTİ: NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ ASPEKTLƏR

Vüqar Gülməmmədov

Fəaliyyətin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün göstəricilər sistemi

 

AUDİTOR TRİBUNASI

Vaqif Həsənov

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin su təminatı sistemlərinin istismarı idarələrinin fəaliyyətinin və vəsaitlərin icrası vəziyyətinin təhlili

Mehriban Əlişanova

Sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd təminatının mövcud vəziyyətinin təhlili və səmərəliliyinin müəyyən edilməsi

Cəfər Həsənov

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili

Firsənd Qurbanov

“Şəkərli diabet üzrə Dövlət Proqramları çərçivəsində ayrılan vəsaitlərin və nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına dair təhlili

 

AKTUAL PROBLEMLƏR

Zəfər Rzayev

Yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqindən sonra ali təhsil müəssisələrindəki mövcud vəziyyətin və bir sıra göstəricilərin müqayisəli təhlili

Sənay Paşayev

Güclü Fiskal İnstitutlar: Sabitlik, Artım və Tərəqqinin əsası

Heybət İmanov

Azərbaycanda əhalinin sosial təminat sistemi və onun əsas prioritetləri

 

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ

Hilal Hüseynov

MDB üzvü olan dövlətlərin Ali Maliyyə Nəzarəti Orqanlarının Rəhbərləri Şurasının XVII sessiyası

 

HƏMKARLAR

Polşa Ali Audit Ofisi

 

DÜNYA TƏCRÜBƏSİ

INTOSAI-ın yeni Etika Məcəlləsi
Qazaxıstan Respublikasının təhsil sistemində adambaşı maliyyələşdirmənin aktual məsələləri

 

XRONİKA

DƏYƏRLİ DEYİMLƏR

 

Hesablama Palatasının bülleteninin üçüncü nömrəsini buradan yükləyin